De Neptunus – Pluto Cyclus

De Neptunus – Pluto Cyclus

Baanresonantie

De planeet Neptunus doet ongeveer 164,8 jaar over een volledige omloop om de zon. De dwergplaneet Pluto doet er zo’n 248 jaar over. Je ziet de verhouding 2:3 in omlooptijden, de baanresonantie. Dat betekent dat na 494 jaar beide hemellichamen weer op hun onderlinge uitgangspositie staan.  Een ander fenomeen is de sterk variërende snelheid t.o.v. de aarde van Pluto als gevolg van zijn sterk excentrisch ellipsvormige baan om de zon. Een baan die voor een deel de baan van Neptunus raakt en er zelf binnen loopt. Deze baaneigenschappen manifesteren zich in de zodiak op een bijzondere manier. Zo bewegen beide objecten in de zodiak zich gedurende lange tijd vrijwel even snel. Het gevolg hiervan is dat in bepaalde periodes vele generaties eenzelfde aspect tussen Neptunus en Pluto in de geboortehoroscoop hebben. “Hee, heb jij ook een sextiel Neptunus – Pluto?” Vrijwel zeker wordt die vraag bevestigend beantwoord.

700 jaar Neptunus – Pluto

Onderstaande grafiek is gemaakt met PlanetDance en laat het verloop van beide objecten – de lengte –  in de zodiak zien over een periode van 700 jaar, beginnend 1 januari 1750.

Neptunus staat conjunct Pluto in 1891 en 2385, resp. in de 9e en de 13e graad in het teken Tweelingen. Niet getoond in de grafiek, maar ook in 2878 in de 16e graad Tweelingen. De gekleurde gebieden laten de perioden zien waarin er majeure aspecten tussen de twee zijn. Groen voor sextiel, rood voor vierkant en oppositie, blauw voor driehoek en grijs voor inconjunct. De verticale streepjeslijn markeert de datum van aanmaak van de grafiek, 29 augustus 2022. De orb voor de aspecten is 5 graden genomen.

Opvallend zijn de twee langjarige gebieden met een uitgaand sextiel- en een ingaand driehoekaspect. Het uitgaand sextielaspect tussen Neptunus in Weegschaal en Pluto in Leeuw begint al in 1943 en eindigt omstreeks 2038, met Neptunus in de laatste graad van Ram en Pluto in de 25e graad van Waterman. Een korte periode van 2000 tot 2013  met een iets grotere orb van 6 graden. Bijna een eeuw lang hetzelfde aspect!  Het langjarige ingaand driehoekaspect begint in 2188 met Neptunus in Ram en Pluto in Leeuw en eindigt in 2284 met Neptunus in Weegschaal en Pluto in Waterman. Eveneens bijna een eeuw. De overige perioden van de gehele cyclus van 494 jaar zijn de onderlinge aspecten tussen de twee van relatief korte duur, ook het ingaand sextiel- en uitgaand driehoekaspect. Het inconjunct duurt ca. 12 jaar vanaf 2108, echter wel negenmaal exact van 2112 – 2116. De conjunctie duurt “slechts” 10 jaar, zoals die van 1887 – 1896.

Na een omloop om de Zon van Pluto, maakt Neptunus anderhalve omloop en wordt de uitgangspositie van het conjunct dan een oppositie. Daarna vervolgt Pluto zijn weg met een tweede omloop. Hierin zijn alle aspecten als het ware gespiegeld, om precies te zijn: het zijn elkaars supplementen (180 graden – de aspecthoek) . Dus het uitgaande halfsextiel wordt een ingaand inconjunct, het uitgaande sextiel wordt een ingaande driehoek, enzovoort. Dat alles met ongeveer dezelfde tijdsduur. Ongeveer, want ten gevolge van de relatief lange retrograde periodes is een verschil van een jaar mogelijk.

Betekenis

Het is alsof Pluto na de conjunctie met Neptunus zijn snelheid verhoogt en Neptunus niet wil loslaten, op jacht gaat na de snelle passage, Neptunus een halt wil toeroepen. Een achtervolging die gedoemd is te mislukken, maar met plutonische kracht lang volgehouden wordt. Pluto volgend op een afstand van twee zodiaktekens, het sextiel. De aard van het uitgaande sextielaspect is die van Tweelingen, van Mercurius. Tweelingen, het teken in de zodiak waar de conjunctie plaatsvond en nog lange tijd zal plaatsvinden en dat geldt ook voor de oppositie tussen de twee verafgelegen planeten van ons zonnestelsel. Mercurius die wil verbinden zonder meer. Tweelingen, het beweeglijke luchtteken dat  alles met communicatie en informatie van doen heeft. Vrijheid van beweging en communicatie ook, heel breed. Informatie die Neptunus in beelden, dromen en hogere bewustzijnsperceptie over de wereld wil verspreiden. Maar vaak wel versluierd en verkeerd begrepen… Er is duidelijk ook een rol weggelegd voor Vulcanus, de hypothetische planeet uit de structurele astrologie. Daarover later meer.

Na de oppositie wordt Pluto al getriggerd voor de komst van Neptunus door het ingaande inconjunctaspect. Dat aspect is juist van Schorpioen en Pluto – Mars aard. Diepgaande bewustwording, transformatie! Het daaropvolgende langjarige ingaande driehoekaspect is van Boogschutter en Jupiter – Neptunus aard. Beweeglijk vuur, de verkondiging van de waarheid door de strenge leraar die met overmacht allerlei waanbeelden en versluierde onwaarheden naar het rijk der fabelen komt verwijzen. Je kunt het ook zien als een bevrijdingsactie van Neptunus. De hogere octaaf van Neptunus die ons wil bevrijden uit de macht van het kwaad, de onderwereld van Pluto, van deep fake. De twee opeenvolgende aspecten, inconjunct en driehoek, raken precies de kern van het duo Pluto – Neptunus, verbonden middels de resonantie van hun banen om de Zon. Ditmaal lukt het Pluto om een kleine eeuw een harmonische afstand, een voorsprong, te bewaren op Neptunus… totdat ook deze cyclus onvermijdelijk ten einde komt.

De overige aspecten, inclusief de mineure, completeren het bovenstaande verhaal. Zo gaat het ingaande sextiel, dat van Waterman en Uranus (Priapus – Maan) aard is, ook over de vrijheid, Meer de vrijheid van de ruimte die we hebben om onze revolutionaire, innovatieve ideeën en denkbeelden te leven. Die vrijheden kunnen in het gedrang komen, viert de technocratie zijn laatste hoogtepunten, maar evenzo  behoort een paradigmaverschuiving tot de mogelijkheden.

Gevolgen

Elke maand maakt de Maan alle mogelijke aspecten met alle andere objecten in de zodiak. De maan als derde factor in een aspectenpatroon met Neptunus en Pluto treedt dus elke maand verschillende keren op!  Aspectenpatronen zoals de Yod, de kleine en grote  leerdriehoeken; Huber (“Aspect Pattern Astrology”) beschrijft er een zestal met het sextiel als een van de aspecten.  Ook patronen met meer dan drie factoren, vierhoeken, vijfhoeken, enzovoort, zullen vaker voorkomen. Indien we ascendant, gelukspunt en midhemel meenemen worden aspectenpatronen met het Neptunus – Pluto sextiel als onderdeel een dagelijks gebeuren.  Vanzelfsprekend werkt het in de geboortehoroscoop op persoonlijke basis in samenhang met de gehele constellatie van factoren, huizen en tekens, maar ook mundaan valt er vaak iets betekenisvols over te zeggen. Denk ook aan de sterke en minder sterke posities van beide planeten, zoals Pluto in Ram en Schorpioen en Neptunus in Vissen en Boogschutter. Het is maar dat je niet verrast opkijkt, “Hé, heb jij ook Pluto in Leeuw sextiel Neptunus in Weegschaal?”