De Crypto van C2000

Over de beveiliging van het C2000 communicatienetwerk van de Nederlandse Politiediensten is de afgelopen week veel geschreven. Het gaat dan om een zogenaamde ‘reverse engineering’ actie waarbij de software van een C2000 portofoon uitgelezen is en vervolgens geanalyseerd. Daarbij is het cryptografisch algoritme in bezit van de hackers gekomen, die geconcludeerd hebben dat er een “achterdeur” ingebouwd is aangezien de sleutellengte van 80 bits in het algoritme teruggebracht wordt naar 32 bits. Het betreft in dit geval het TEA1 algoritme, Tetra Encryption Algorithm 1. Er valt veel over te zeggen, maar een achterdeur in de gebruikelijke betekenis van achterdeur kun je het niet noemen. Want dit reductiemechanisme van de cryptografische sleutel is voor iedereen zichtbaar die het algoritme onder ogen krijgt. Dus niet verstopt in ingewikkelde procedures of tabellen, of verborgen delen die geheim gehouden worden.
Zoals Dhr. Gert Roelofsen stelt in het artikel in de Volkskrant van 29 juli jl. is deze korte sleutellengte opgelegd door de betrokken overheden. Hij zegt ook dat het algoritme (feitelijk ook het sterkere TEA2) in Nederland ontworpen is. Het moge duidelijk zijn dat er niet zoveel plekken waren in de 90-er jaren waar encryptie algoritmen ontworpen werden.

In de periode 1996 – 1997 was ik betrokken bij het tot stand komen van de TETRA beveiligingsspecificaties, zie het ETSI certificaat hiervoor. De cryptografische algoritmen werden in die periode bij Philips Crypto B.V. ontwikkeld door mij, samen met een aantal collega’s. De ontwerpen werden ingebracht in een projectgroep met mensen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk en verder tot ETSI-standaard ontwikkeld.
In het artikel van 24 juli in dezelfde krant lees ik opmerkingen van  hoogleraar Bart Jacobs, o.a. “oude meuk” die allang vervangen had moeten worden. Naar mijn mening iets te algemeen. Ik wijs op het gebruik van hoog geclassificeerde algoritmen die vele decennia goedgekeurd blijven voor beveiliging van geheime gegevens van overheden. En tenslotte: een systeem is zo sterk als de zwakste schakel. Er zijn heel wat schakels in een cryptografisch beveiligd communicatienetwerk en daar is het crypto algoritme er een van.

Cees Jansen

 

Metafysica pagina aangepast.

De metafysica pagina geactualiseerd.
Ook numerologie toegevoegd. Een resultaat dat ik dit jaar heb verkregen. Driecijferige  getallen, deelbaar door de som van hun cijfers, op de piramide geplaatst. Op deze manier een driedimensionale generalisatie verkregen van Pythagoras’ Tetractys.
Meer volgt.

YouTube kanaal

Sinds kort heb ik een YouTube kanaal aangemaakt. De eerste playlist bevat alle opnames van het metafysica congres van 28 oktober jl. En er komt nog meer…

Congres Metafysica 28 oktober 2022

Ook benieuwd hoe de hedendaagse metafysicus naar de wereld kijkt?

Hoe de wetmatigheden van de min of meer tastbare fysica, de natuurkunde, uitgebreid, opgerekt en mogelijk van toepassing zijn op de onwaarneembare, spirituele en andere verborgen dimensies? Kom dan naar het eerste congres over metafysica op vrijdag 28 oktober in ‘s-Hertogenbosch.

Gastspreker is Dr. Hein van Dongen, filosoof en docent. Hij zal een inleiding geven over de metafysica.

Programma:
11:00 Opening en welkom door Cees Jansen

11:05 Inleiding Metafysica, Hein van Dongen

11:50 Het ‘metaverse’ is oud nieuws, Maarten Schalley 
– Rijmen en redeneren over de virtualiteit van ons bestaan –

12:25 Vedische Numerologie, Astrid Eijgenberger

13:00 Lunch in het Grand Café

13:45 Plato en de Kabbala, Cees Jansen
Over dualiteit en hogere dimensies van Platonische lichamen en elementen

14:25 Venus in Vedic Astrology – from matter to sublime, Kartikeya Mishra

15:05 Pauze, thee en koffie.

15:15 De fysieke en metafysische structuur van de kosmos, Charlotte Wenner
Een whole-istic paradigma voor de astrologie

15:55 Slot

Het congres wordt gehouden De Biechten, goed bereikbaar met openbaar vervoer. Aanvang 11:00u, inloop vanaf 10:30u. Afsluiting 16:00u.

Bijdrage in de kosten bedraagt € 25 p.p. Dit is inclusief koffie, thee en iets lekkers, exclusief lunch. Lunch en overige dranken kunnen tegen betaling verkregen worden in het inpandige Grand Café.

Registratie kan d.m.v. een e-mail naar astrobiz@ceesjansen.nl of via het contactformulier op deze website. Registratie is definitief na ontvangst van de bijdrage in de kosten.

Cees Jansen

Toelichting op de lezingen

 1. Inleiding Metafysica
  Wat is metafysica precies? Verleden, heden en toekomst.
  Dr. Hein van Dongen is Filosoof en docent aan de academie van geesteswetenschappen te Utrecht.
 2. Het ‘metaverse’ is oud nieuws – Rijmen en redeneren over de virtualiteit van ons bestaan –
  Wie ben ik? Waar ben ik? Waarom ben ik? Deze vragen houden de mens al duizenden jaren bezig. In het licht van de informatietechnologie zijn ze echter actueler dan ooit. Zuckerbergs Metaverse wordt omarmd als kans en vervloekt als dystopie. Maar wat als ons leven altijd al een simulatie is geweest? Zijn er aanwijzingen voor dit idee te vinden in onze eigen ervaring? En zo ja, hoe laten we dit high-tech concept dan landen in ons dagelijkse bestaan? Met enkele filosofische gedichten verleid ik u graag tot een blik achter het gordijn…
  Maarten Schalley (1978) studeerde filosofie en milieuwetenschappen. Na meerdere jaren als filosofiedocent te hebben gewerkt, is hij sinds 2016 als spreker verbonden aan een uitvaartonderneming.
 3. Vedische Numerologie
  In vele oude beschavingen was astrologie een van de manieren om het universum te bestuderen, waarbij krachten van hemellichamen op aarde en de mens zouden inwerken. Zo ging het ook in het oude India, waar de zon de belangrijkste plaats innam, omdat die al het bestaande had gevormd. De maan maakte leven op aarde mogelijk. Naast deze vader en moeder van het heelal zagen de wijzen met het blote oog nog vijf planeten en eclipsen. In de Indiase (Vedische) astrologie komt men dan tot negen planeten, met elk een eigen persoonlijkheid, eigen krachten, eigenschappen en werking. De Vedische numerologie gebruikt getallen als sleutel om het gedrag en de persoonlijkheid van de mens te duiden. Door elke planeet een getal te geven kwamen astrologen tot verder inzicht in de menselijke geest, de mystiek, de spiritualiteit en de filosofie.
  In een korte lezing neem ik je mee in die numerologie. De negen karakters van de planeten stel ik aan je voor en aan hand van je geboortedatum kun je uitrekenen welke planeten jouw blauwdruk, karakter en energie hebben bepaald.
  Astrid Eijgenberger. Na een carrière als jurist kwam yoga op mijn weg. Dat verdiepte zich in onderzoek naar tantra, een Indiase filosofische stroming. Astrologie en numerologie zijn er onderdeel van. Yantra’s, getekende en geschilderde symbolen van kosmische energieën, zijn in de tantra een manier om je te verbinden met het geheel. Samen met Irma Jaspers-van Dijk schreef ik het boek “Yantra, een gestolde kosmische energie in vorm en kleur”. Zie www.de-adempauze.nl en www.yantras.nl
 4. Plato en de KabbalaOver dualiteit en hogere dimensies van Platonische lichamen en elementen
  De Oud-Griekse wijsgeer Plato (ca. 427 – 347 v.Chr.) Vertelt in een dialoog met Timaios van Locri over de samenstelling van de materie, de wereld en de kosmos. Zijn kosmogonie is gebaseerd op eigenschappen van geometrische objecten, met name rechthoekige driehoeken. Heel bekend zijn de vijf platonische driedimensionale lichamen, die Plato associeert met de elementen vuur, aarde, lucht, water en kosmos. In deze lezing wordt ingegaan op de dualiteit van de elementen, gebaseerd op de wiskundige dualiteit van de vijf lichamen. Vervolgens maken we een uitstapje naar de hogere dimensies. In de 4e dimensie koen we een zesde element tegen. Wat zou dit voor kunnen stellen in de kosmogonie volgens Plato? Een korte verkenning van de vijfdimensionale ruimte zoals we die ontmoeten in de Kabbala zou tot verrassende resultaten en inzichten kunnen leiden.
  Cees Jansen is oud-hoogleraar Cryptologie. Na zijn tweede Saturnus terugkeer werden de wiskundige filosofie, metafysica en astrologie de belangrijkste gebieden van aandacht, studie en expressie. Cees heeft een astrologiepraktijk “Astroluz”.
 5. Venus in Vedic Astrology – from matter to sublime
  In this short presentation, I will introduce you to different facets of Venus in Vedic astrology – both its material and sublime aspects and how it interacts with the other planets. I will briefly touch upon the predictive tools employed in assessing the dasha (period) of Venus and how it eventually fructifies in the birth horoscope.
  I am Kartikeya Mishra. I did my PhD in Applied Physics from the University of Twente and am currently employed as an Optical Engineer. Being a reading enthusiast, I discovered the treasure of Vedic astrology and how its philosophical insights can assist us in understanding the reason of our existence and unfolding of our karma in the mundane world and what we can do with that. It can help us to focus on our strengths, improve upon our weaknesses, thereby channelizing our energy for more productive outcomes. In case you are curious to have a chart reading, check out our services at astronuenen.com or drop your message at astronuenen@gmail.com.”
 6. De fysieke en metafysische structuur van de kosmos
  – Een whole-istic paradigma voor de astrologie –
  Gedurende minstens twee duizend jaar is de werkelijkheid beperkt geweest, zowel letterlijk als figuurlijk, door het klassieke zevental van de twee lichten en vijf zichtbare planeten. Uitspraken van astrologen zijn vaak fatalistisch en deterministisch van aard. Net als bij de Kerk was de mens een speelbal voor bovennatuurlijke krachten, onderhevig aan de wil van de planeten of van Jahweh. Het was dus uiteindelijk een bevrijding toen de wetenschap afstand deed van astrologie, want zodoende was het mogelijk om verder te kijken dan gezaghebbende hadden voorgeschreven. Kepler ontdekte de ellipsvormig baan van planeten om de zon, waardoor een nieuw tijdperk voor de astrologie werd ingeluid. Want ineens had de Maan een “Zon”, een centrum dat fysiek bezet is maar ook een centrum dat slechts energetisch wordt bezet. Daarnaast zijn er planeten ontdekt voorbij de grenzen van Saturnus die de metafysisch componenten in de horoscoop kunnen weergeven. Het wordt tijd dat een nieuw, whole-istisch paradigma voor de astrologie wordt erkend waarin zowel de ontwikkeling in het fysieke, emotionele en psychologische leven wordt aangegeven als het proces van bewustwording van de ziel.
  Charlotte Wenner is astroloog en docent in het voortgezet onderwijs. Sinds 2001 geeft Charlotte consulten, workshops, lessen, lezingen en artikelen op het gebied van astrologie en persoonlijke ontwikkeling. Meer recentelijk vragen steeds meer cliënten om inzicht in verschillende ervaringen van verandering in hun leven: de zoektocht naar een meer bevredigende carrière, het aangaan van gezondere relaties, het ontdekken en nastreven van hun eigen unieke spirituele pad.

Studiemiddag VZLA

Zondag 18 september verzorg  ik de studiemiddag van de Vereniging Zwarte Lichten Astrologie (VZLA). Bepaalde aspectenpatronen, de zogenoemde leerpatronen, worden behandeld in de context van de structurele astrologie. Deelnemers kunnen hun eigen horoscopen bestuderen en hun ervaringen met deze boeiende aspectenpatronen in hun geboortehoroscopen delen.

De studiemiddag vindt digitaal plaats via Skype.   Zie de VZLA website hier.

Originele Philipsuitgave Dissertatie

Uit de oude doos, maar wel nieuw en ongebruikt:

De originele uitgave van Philips Usfa BV uit 1989. Nog enkele exemplaren beschikbaar.  tegen een kleine vergoeding. Heb  je interesse? Stuur me een email of vul het contactformulier op deze site in.