Metafysica

Metafysica

Het woord metafysica betekent: wat na de natuur (fysica) komt, wat de natuur overstijgt. Men verstaat onder metafysica de wijsgerige leer die niet de realiteit onderzoekt zoals die in onze zintuiglijke ervaring gegeven is (zoals de fysica), maar de totaliteit van al dat gegeven is, met inbegrip van al datgene wat deze eenheid samenstelt. Die eenheid kan men in beginsel in een buiten onze wereld liggende ware werkelijkheid poneren, zoals Plato deed met zijn Ideeënsfeer, of trachten in de vele bijzondere ervaringsgegevens zelf te ontwaren, in een diepere grond, waarin de gegevenheden zelf alle zijn gefundeerd, zoals Aristoteles deed 1.

De metafysica richt zich op wat zich aan de waarneming onttrekt. Wat zich onttrekt aan het zintuiglijke en daar in zekere zin bovenuit gaat is in eerste instantie de aard en betekenis van het bestaan, het existeren, het er-zijn – van iets, van de dingen, van ons mensen, van de kosmos. Ook transcendente zaken zoals het bestaan van een God, de ziel, geest, de vrije wil behoren tot de metafysica. Wetenschappelijk gezien gaat het om hypothesen, theorieën en voorstellingen die niet middels experimenten gestaafd of weerlegd kunnen worden.

De rode draad in mijn onderzoek op metafysisch gebied loopt naar de hogere dimensies. Wat zijn de wetmatigheden in een vijfdimensionale ruimte? Een vraag die na het bestuderen van de Kabbala actueel werd. Denken over tijdkristallen en spirituele (tijd-)kristallen. Zie hiervoor mijn lezing op het Metafysica Congres dat ik in 2022 organiseerde: “Plato en de Kabbala”.  Ook onderwerpen als  “een tijdloze werkelijkheid” en  “wat is (non-lokaal) bewustzijn”. Ik ben een fan van Cusanus met zijn eindige oneindigheid en begrensde onbegrensdheid (“Der freie Geist bewegt sich selbst”) en het denkraam van Immanuel Kant 2.

Numerologie
De afgelopen jaren heb ik me ook beziggehouden met wiskundige eigenschappen en filosofische aspecten van getallen. Zoiets als hogere numerologie zou je kunnen zeggen. Raadpleeg de downloadpagina op deze site voor publicaties. Een van de resultaten is een driedimensionale Tetractys, de Vierheid op de piramide. De tweedimensionale Tetractys is bekend als het heilig symbool van Pythagoras. De figuur hieronder toont de driedimensionale Vierheid.

De getallen op de piramide zijn driedimensionale getallen deelbaar door de som van hun cijfers en permutatie invariant voor deze eigenschap. Een publicatie hierover volgt.


1 Zie “Filosofie van A tot Z”, Het Spectrum 1999 en Tilburg University.
2 “Kritiek van de zuivere rede”, Immanuel Kant.