Workshop Saturnus Yantra

Op vrijdag 5 april 2019

Van 10.00 tot 15.00 uur

Plaats: Zorgboerderij DE BOSSEWAARD, Ossenwaard 9, 3945 PG Cothen

DOOR: Irma Jaspers en Astrid Eijgenberger

Yantra’s zijn getekende en geschilderde geometrische vormen in de begrenzing van een vierkant. Hierbij wordt van buiten naar binnen gewerkt. Dit geeft verstilling. Yantra’s maken is een vorm van meditatie. Onderwerpen van yantra kunnen zijn: godheden, natuurkrachten en planeten.

In de workshop wordt zowel mondeling als schriftelijk met de bijgeleverde reader stap voor stap uitgelegd hoe een yantra opgezet wordt en wat de onderliggende betekenissen zijn. We maken Shani yantra, de yantra van Saturnus, nummer 8 volgens de hindoe numerologie. We gaan in op de betekenis van energieën van de dagen in de week, in het bijzonder die van de zaterdag. De invloeden van de energie van de gestructureerde saturnus in je leven komen aan de orde.

Dagindeling:

10.00 Inloop met koffie / thee

10.30 uur-12.30 eerste deel workshop (tekenen)

12.30-13.00 lunch

13.00-15.00 uur tweede deel workshop (schilderen)

Inbegrepen:

klapper met achtergrond over yantra in het algemeen en Shani yantra

Tekenpapier en overtrekpapier

iets lekkers bij de koffie en thee

veggie lunch met soep en broodjes

Zelf meenemen: Leesbril, geodriehoek, (kneed)gum, (vul)potlood HB, liniaal 40-50 cm, penselen voor aquarel / plakkaatverf (nr. 1), verfpaletje met kuiltjes en verf:Talens gouache goud 803, citroengeel 205, pruisisch blauw 566, karmijn 318 wit 100 of dekwit 106, zilver 800 en sepia 416 of zwart 737 . Een karton om onder je werk te leggen van 45 x 45 cm

Je kunt ook voor 5 euro vergoeding gebruik maken van de aanwezige verf en/of karton.

Kosten: 55 euro inclusief 21% BTW, te voldoen bij inschrijving of contant op cursus.

Opgeven telefonisch op 06-38258956 of per mail Jaspers.cothen@kpnmail.nl

Studiemiddag VZLA

Op zondag 10 maart is er een studiemiddag van de VZLA (Vereniging Zwarte Lichten Astrologie) voorafgegaan door een Algemene Ledenvergadering.

De studiemiddag wordt verzorgd door Charlotte Wenner (www.devlinderpraktijk.nl) en heeft als titel “Het proces van het Maansknopenkruis”.

De samenvatting van haar inleiding is als volgt:

“De Maansknopen zijn een belangrijk element in de Structurele Astrologie, ze geven de universele betekenis van het leven aan. Net zoals de Zwarte lichtenassen tezamen een cyclisch proces van bewustwording aangeven, zo geven ook de twee assen van de Maansknopen, d.w.z. de as van de Noordelijke- en Zuidelijke Maansknoop en de as van Draak en Beest, een cyclisch proces van manifestatie aan.

Het wetenschappelijke paradigma van de 21e eeuw gaat voorbij de dualiteit. De Structurele Astrologie weerspiegelt deze ontwikkeling met de achtbaan van de Zwarte Lichten en ook het Maansknopenkruis. De heen-en-weer beweging van de Noordelijke- en Zuidelijke maansknoop wordt vervangen door een dynamisch creatieve cirkel gevormd door het toevoegen van Draak en Beest.  Door het proces van het Maansknopenkruis in de eigen horoscoop te doorgronden, is men in staat het goddelijke geschenk van iets uit creatieve inspiratie/bewustzijn in de materie te manifesteren en perfectioneren”.

Natuurlijk gaat u er ook zèlf mee aan de slag ! Dus breng ook uw eigen horoscoop mee !

Aanvang:  ALV 13:15u, Studiemiddag 14:15u

Deze middag is gratis voor leden van de VZLA en kost € 20,00 voor niet-leden, dit is inclusief koffie en thee. Andere consumpties zijn voor eigen rekening.
Uw betaling voor deze middag kunt u doen via rekeningnummer

NL17 ABNA 0555494713 t.n.v. VZLA.  Aanmelden tot maandag 4 maart 2019 via info@vzla.nl .

Locatie: ’t Veerhuis (parkeren gratis)
Zaal: Flamingo
Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein.

Workshop Zwarte Lichten met PlanetDance

In mijn blog van 5 augustus jl. meldde ik het beschikbaar komen van een Zwarte Lichten applicatie die ik ontwikkeld heb voor PlanetDance, het gratis astrologieprogramma voor PC/Laptop. Binnenkort organiseer ik workshops om hiermee te oefenen en vertrouwd te worden met PlanetDance en de Zwarte Lichten applicatie.

De eerste workshop wordt gehouden op woensdag 28 november 2018 bij mij thuis in Nuland. Aanvang 10.30u, einde ca. 16u. Kosten: 30 euro, soep, koffie, thee zijn inbegrepen.

Een herhaling van deze workshop zal op zondag 2 december 2018 plaatsvinden, eveneens bij mij thuis. Aanvang 13.30u, einde ca. 17u.

Graag opgeven per e-mail: info@ceesjansen.nl. Heb je specifieke vragen over het onderwerp, vermeld deze dan in de e-mail. En belangrijk: neem je laptop mee; ik zorg voor een Wifi-kanaal.  Het maximum aantal deelnemers voor deze eerste twee workshops is beperkt, dus wacht niet te lang met inschrijven!

Academische vrijheid

Sturing van onderzoek door bedrijven of organisaties bedreigt wetenschappelijke vrijheid, zo waarschuwt de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Zie het artikel in NRC van vandaag 13 maart 2018.

Er is steeds minder ruimte voor vrij en ongebonden wetenschappelijk onderzoek.  Alles wordt gemeten in geld. Geld dat universiteiten in steeds kleinere hoeveelheden van de overheid krijgen en steeds vaker van sponsoren uit bedrijfsleven en “maatschappelijke instellingen”. Wiens brood men eet diens woord men spreekt is een bekend spreekwoord en blijkt ook steeds vaker van toepassing op zogenaamd onafhankelijk onderzoek.

In mijn inaugurele rede, uitgesproken op 30 oktober 1998 aan de Technische Universiteit Eindhoven, waarschuwde ik al voor een al te grote invloed van bedrijfsleven en industrie op de inhoud van onderwijs en onderzoek aan universiteiten. Die uitspraak werd niet gewaardeerd door het toenmalig college van bestuur. Pas vele weken later werd mij door de decaan van de Faculteit Wiskunde en Informatica de kritiek overgebracht. Men vond het een slechte intreerede. Het was mede aanleiding tot een vroegtijdig einde van mijn aanstelling als hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Mijn intreerede in gedrukte vorm: ISBN 90 386 12 11 7.

Lao Tzu

Deze blog begin ik met een paar teksten van de grote Chinese filosoof Lao Tzu, wiens gedachtegoed mij enorm inspireert:

Doe de moeilijke dingen zolang ze makkelijk zijn en de grote zaken zolang ze klein zijn.
Een reis van duizend mijlen moet met een enkele stap beginnen.

Ook het “Wei wu wei” principe:
Doe zonder te doen.

Het resultaat van mijn eerste stap op een nieuwe reis.