Metafysica Congres 2024

Vrijdag 11 oktober 2024 vindt het tweede metafysica congres in ‘s-Hertogenbosch  plaats.

De locatie is sociaal cultureel centrum “De Biechten” te Rosmalen.
Vier sprekers zullen hun onderwerp en bevindingen delen in boeiende presentaties. Het zijn uiteenlopende interessante onderwerpen met een zeer duidelijke metafysische basis en inhoud.
De sprekers zijn:

    • Tineke Boogaarts, “Visie als Filter”
    • Alice Warnders, “Esoterische Astrologie”
    • Henry Kampherbeek, “Tarot, een kunstig weefsel”
    • Jan Tennebroek, “Cheiron en de Zwarte Lichten; hypothese via Pythagoras”

Aanvang 10u30, inloop 10u. Afsluiting voorzien om ca. 16u.

De lezingen:

“Visie als Filter”, Tineke Boogaarts.
De manier waarop jij de wereld inkijkt én binnen laat komen, hangt af van je visie. Eigenlijk is jouw brein ook een soort AI. Alle ervaringen uit je hele leven (en levens ervoor) worden daar gecombineerd. Bewust worden hiervan kan je een kans geven te veranderen. Hoewel? Waar wel en waar niet.

Ik heb geen antwoorden, maar wil het graag aanreiken om erover in gesprek te komen en iets in beweging te zetten. Vooral vanuit de dagelijkse praktijk.

Tineke: Sinds 1996 ben ik bezig met astrologie en het vult mijn leven. Het is een studie waar je je hele leven mee bezig kan zijn. Nu ben ik toch al iemand van wie de levensloop uit ‘naar school gaan’ bestaat, dus het geeft me wel voldoening te weten dat ik nog even voort kan. Ik hoef me niet te vervelen. Astrologisch weet ik dat, door mijn MC in Boogschutter, mijn passie bestaat uit het opnemen en doorgeven van kennis. Daarmee ben ik graag anderen van dienst en dienstbaarheid hoort weer bij Maagd. Eerst combineerde ik de astrologie met de psychologie, maar gaandeweg steeds meer met de spiritualiteit.

“Esoterische Astrologie”, Alice Warnders.
Esoterische astrologie of ook wel Zielgerichte Astrologie gaat o.a. over weer in verbinding komen met je ziel en de vraag van de ziel.
Binnen de astrologie zijn vele stromingen. Voor deze lezing ga ik het eenvoudig onderverdelen in Exoterisch- en Esoterische Astrologie.
We bouwen in de loop van ons leven een persoonlijkheid op, niet zelden verliezen we de verbinding met wie we in wezen werkelijk zijn. Vele factoren spelen hierbij een rol.
Esoterische Astrologie gaat over de verbinding weer maken met wie je in essentie bent. Hoe kunnen we deze verbinding weer aangaan met onze Ziel en wat deze heeft bedoeld met ons leven hier op aarde. Binnen de astrologie is de esoterische astrologie vrij nieuw maar in wezen put deze uit zeer oude bronnen, uit de oude wijsheid.
Zoals H.P. Blavatsky in De Geheime Leer schrijft: “Materie is het voertuig van de ziel in dit gebied van existentie en de ziel is het voertuig op een hoger gebied voor de manifestatie van de geest, en deze drie zijn een drie-eenheid samengevat door het leven dat door allen wordt doordrenkt.”
De vraag; hoe kunnen we onze horoscoop op een hoger plan tillen?
De som is meer dan de delen.

Alice: Ik ben Alice Warnders, geboren in Brunssum. Mijn interesse in astrologie is al ontstaan rond mijn 23e jaar. Dit vanuit de vraag “wie ben ik en waarom ben ik hier”.  Het eerste astrologieboek kwam ik tegen in de bibliotheek in het dorp Hoeven waar ik nog steeds woon. Deze interesse is nooit meer weggeweest.
Met de zon in maagd, de maan in kreeft en een boogschutter ascendant herken ik een groot deel van mij leven. Maar ik kreeg niet op alles een antwoord.
Op jonge leeftijd heb ik een opleiding in verpleging gevolgd en later heb ik in deze richting ook een HBO-V opleiding gevolgd. Dit gaf mij de gelegenheid te werken in verschillende richtingen binnen de gezondheidszorg. Dit laatste had ook mijn grote interesse. Fantastisch werk wat ik tot mijn laatste dag heb mogen doen voor ik met pensioen ging.
Tussendoor liep mijn weg binnen de astrologie. Heb vele richtingen verkend bij verschillende astrologen maar me vooral als autodidact hierin ontwikkeld.
Al vrij snel ging mijn interesse uit naar de boeken van Alice Bailey. Moeilijke materie maar het bleef mijn boeien en gaf mij later ook veel gerichter antwoord op vragen die ik had.
Naast Alice Bailey ben ik ook al heel lang bezig me te verdiepen in de Theosofie waarmee ik de geheime leer van H.P.B. Blavatsky bedoel.
Het verdiepen in deze materie kent ups en downs. Als je denkt het begrepen te hebben reizen er weer andere vragen. Inmiddels vind ik dit ook heel normaal.
Nu ik niet meer werkzaam ben in de verpleging heb ik veel meer tijd en geef ik ook aan 2 groepjes les in Esoterische Astrologie.
Alice Bailey is niet de enige bron, ik wil ook verwijzen naar o.a. de boeken van Alan Leo, Thierens, Heindel en Joan Hodgson. Maar ook Dane Rudhyar en Liz Greene.

“Tarot, een kunstig weefsel”, Henry Kampherbeek.
De Tarot ontstond in de 15e eeuw als spel. Dit spel had toen geen duidelijke esoterische achtergrond maar in de 18e eeuw begon men aan de Tarot wel een esoterische achtergrond toe te kennen.
Het idee ontstond dat de Tarot afkomstig was uit het oude Egypte en dat ze diepe wijsheden verborg.
Betekenissen vanuit allerlei bronnen werden aan de Tarotkaarten toegekend. In het begin vooral vanuit de Kabbalah, maar ook getallensymboliek, alchemie, runen, mythologie, magie, katten etc. werden met de Tarot in verband gebracht.
Deze ontwikkeling wil ik schetsen en ik wil laten zien hoe bijzonder dat proces van betekenistoekenning is geweest. Vooral omdat het geen zinloze resultaten op blijkt te leveren. Hierbij wil ik in het bijzonder aandacht geven aan de koppeling tussen de tarotkaarten en de kabbalistische levensboom.
De Tarot is van oorsprong geen diepzinnig systeem om de wereld te begrijpen, maar door fantasievol combineren van symbolische systemen is het wel iets geworden dat daar veel op lijkt.
Dat is wat ik zichtbaar wil maken.

Henry: Ik ben Henry Kampherbeek (Enschede, 1959), getrouwd met Nike en baas van een kat.
Inmiddels werk ik 40 jaar in de automatisering, momenteel als ontwerper bij de rijksoverheid.
Op mijn 14e jaar begon ik mij te interesseren voor wat er schuilgaat achter onze dagelijkse werkelijkheid en die interesse is altijd gebleven.
Ik volgde beroepsopleidingen in astrologie en tarot, opleidingen in de Westerse Mysterietraditie en Wicca en deed zelf veel onderzoek.

“Cheiron en de Zwarte Lichten; hypothese via Pythagoras”,
Jan Tennebroek.

Het betreft een presentatie van een voortgaand onderzoek naar de essentie van de mythe(n) van Cheiron. Verschillende invalshoeken worden verkend, via werken van onder meer Peter Kingsley, George Bode, Henry Laurency, Peter Delahay in verband met het Grote Werk: “Ken Uzelf”, dat volgens spreker centraal staat in het leven van de grote centaur. Kunnen wij ons vereenzelvigen met Cheiron? Is hij ons lichtend voorbeeld? Het onderzoek hoopt bij te kunnen dragen aan het verlichten van het cheironische levenswerk van de individuele horoscoopdrager en tegelijkertijd een inspiratie te zijn voor een verder onderzoek naar de wortels van de astrologie door de verschillende inzichten die worden gepresenteerd. Aan Pythagoras wordt de oorsprong van ‘Hylozoics’ toegeschreven, hetgeen ‘spiritueel materialisme’ betekent. Pythagoras is de eerste wetenschapper in Westerse zin. Het systeem legde de fundering voor onderzoek, voor de wetenschappelijke benadering van esoterie. In de presentatie zullen we kort ingaan op de hoofdlijnen en principes van deze fascinerende ‘materie’. George Bode heeft met zijn werk van de Zwarte Lichten een astrologisch vernieuwende invalshoek gegeven van de drie-eenheid Zon-Maan-Aarde op basis van het esoterische werk van verschillende tijdgenoten zoals Raymond Abellio (Structure Absolue) en Jean Carteret. In de presentatie zal een aanzet gegeven worden tot het verenigen van de verschillende invalshoeken.

Jan Tennebroek is in zijn universitaire opleiding tot bouwkundig ingenieur in aanraking gekomen met het werk van Carl Gustav Jung en heeft van daaruit een brede belangstelling ontwikkeld voor een grote diversiteit aan esoterische invalshoeken. Centraal staat zijn innerlijk weten dat alles met alles is verbonden. Zijn wens is te weten hoe? En hoe dat uitwerkt voor de zin van het leven, zijn/ eenieders betekenis in deze wereld en hoe ‘hij/ wij’ kunnen bijdragen aan een mooiere wereld.

Registratie
Registratie per e-mail: astrobiz@ceesjansen.nl.
De vergoeding bedraagt € 37,50 inclusief lunch. Deelname definitief na betaling van de vergoeding.

Graag tot ziens!

Cees Jansen