Meer crypto archeologie

Binnenkort een nieuwe pagina over “projecten” waarin Philips Usfa en NSA samenwerkten in de tweede helft van de jaren 80 van de vorige eeuw  om apparatuur zoals de Nokia Sanla en Parsa, de EMU-Alpha van MEL en de frequency hopper van de FM8600 van Signaal Huizen, te voorzien van leesbare encryptie.