Mijn P&P

Blik op mij

Met deze pagina gun ik de lezer een blik op mijn proza en poëzie. Het zijn teksten die ik opgeschreven heb vanaf 2012, vaak als reactie op bijzondere gebeurtenissen, diepe levenservaringen. Sommige teksten heb ik een aantal malen bewerkt. Een streven naar steeds betere weergave van mijn gevoelens van het moment.

Adelaarsvlucht

Geschreven in juni 2014. Een moment dat alles aan het “schuiven” was. Het hele Zijn zoals ik het ervoer werd groter, ruimer, meer-dimensionaler.  Geïnspireerd door het lied “Be” van Neil Diamond is het godsbeeld niet bepaald, noch begrensd door enige religie.

Mijmeringen

Ontstaan eind 2013. Zingeving, Spiritualiteit. Het Semper Nunc, het altijd Nu, gedachten over ruimte-tijd en een kosmologie.

Spiritual Queen

Ontstaan eind 2012 ten tijde van mijn tweede Saturnus terugkeer.