Vulcanus in een Dominante Leerdriehoek met Neptunus en Priapus

Over Vulcanus en Persephoné, de twee mysterieplaneten van de Zwarte Lichtenastrologie, wordt weinig geschreven. Begrijpelijk, want het zijn de twee nog onontdekte planeten, waarvan we slechts de posities in de zodiak kennen bij overlevering. Het is Jean Carteret geweest die op basis van vele horoscopen de posities heeft vastgelegd in tabelvorm. Het boek “De Nieuwe Planeten” van George Bode geeft veel informatie over dit mysterieuze tweetal en een structurele onderbouwing van hun plaats in de astrologie. In de Zwarte Lichtenastrologie vormen Vulcanus en Mercurius een koppel en zijn zij dispositoren van Tweelingen en Maagd. Persephoné vormt een koppel met Venus, de dispositoren van Stier en Weegschaal. Beide mysterieplaneten kunnen goed in persoonlijke horoscopen geduid worden. Hun betekenis voor de mensheid als geheel is echter nog niet duidelijk.

Ik beperk me hier tot een observatie van de planeet Vulcanus. Vulcanus, de mythologische smid die zo hard met de hamer op het voorwerp slaat dat op het aambeeld ligt, dat het wel heel erg vervormt. Van deze deformatie zijn duidelijke voorbeelden, zeker als Vulcanus in de horoscoop in een van de hoekhuizen staat. Vulcanus heeft alles met “ordinatie” te maken. Nee, ik denk niet per definitie aan coördinatie, het gezamenlijk afstemmen. Uit het Latijnse woord ordinare kunnen we afleiden dat het om ordenen, rangschikken, klasseren gaat. Maar er zit ook een zekere dwang achter, zoals bij gebieden, commanderen, verordonneren. De computerprogrammeurs herkennen er mogelijk de “Ord-functie” in, die ook alles met een -gegeven- ordening te maken heeft.

Blijven we even bij de computer. Het Franse woord voor computer is ordinateur. Vulcanus gaat ook over de computer, het apparaat zelf, de hardware. Niet zozeer de software, de algoritmen, dat is meer het gebied van Persephoné. Vulcanus loopt sinds ca. 1980 in eigen teken Tweelingen. Gezien de onnauwkeurigheid en de lage snelheid van Vulcanus van ca. 33 boogminuten per jaar kan dat ook 1981 zijn geweest. In augustus 1981 brengt IBM de eerste IBM-personal computer op de markt en de wereld van communicatie en informatie verandert voorgoed…

In de huidige constellatie van de zodiak (2021) zien we dat ook Neptunus in haar eigen teken Vissen staat en een vrij exact ingaand vierkantaspect maakt met Vulcanus, beide planeten dus in een sterke positie. Vulcanus staat in de 23e graad van Tweelingen, een verhogingsgraad (cf. Vehlov, Bode) met Pluto karakter. Wat een spanning tussen die twee! De verspreiding van nepinformatie, “fake news” via middels het internet verbonden computers, tablets en smartphones. Ook het achterhouden, geheimhouden van informatie, de waarheid geweld aandoen is actueel. We moeten de informatie ordenen terwijl we slechtziend en slechthorend zijn 😉 Maar er is meer aan de hand. We zien dat nu, mei 2021, Priapus zich met het strijdende tweetal is gaan bemoeien. Priapus staat nu in Schorpioen en maakt een driehoekaspect met Neptunus en een inconjunct met Vulcanus. Beide aspecten met zeer geringe orb. Het geheel van het drietal Vulcanus-Neptunus-Priapus vormt zo een dominante leerdriehoek (Huber; Hopewell), een aspectenpatroon in de vorm van een Pythagorese driehoek, een 3-4-5 driehoek. Pythagoras verkondigde de leer van de “harmonie der sferen”, alles in de wereld is gebaseerd op getallen en hun onderlinge verhoudingen. Hij introduceerde het woord kosmos – een geordend geheel – voor de wereld. De dominante leerdriehoek omspant de gehele zodiak. Ik noem dit aspectenpatroon daarom een uitbreidingsdriehoekpatroon.

De dominante leerdriehoek betekent een gedrevenheid naar groei en beweging op een gebied aangegeven door de drie horoscoopfactoren en hun posities. Het is een proces dat in dit geval begint bij Neptunus, waarbij de weg naar Vulcanus via het spanningsvierkant gaat en vervolgens van Vulcanus naar Priapus via de onderstroom van het inconjunct en weer terug via de driehoek naar Neptunus. De versluierde, soms valse, beelden en informatie verstoren de orde. We moeten leren de informatie naar waarde en waarheid te ordenen. Dat vereist een voortdurende en soms moeizame weg naar bewustwording, de behoefte om te overleven, niet te verdrinken, in deze massa van gegevens. Vervolgens kunnen we leren door de versluiering heen te zien, te evalueren, te begrijpen en op waarde te schatten.

Er is tegelijkertijd nog een driehoekpatroon met Neptunus te zien in de horoscoop van het moment. Het betreft Neptunus sextiel Zwarte Maan half sextiel Vulcanus. Eerder deze week, op 11 mei 2021, vond de Nieuwe Maan zelfs plaats conjunct de Zwarte Maan, dus dichtbij het apogeum van de Maan. Daar stonden in de 22e/23e graad van Stier vier factoren conjunct: Zon, Maan, Zwarte Maan en de gecorrigeerde Zwarte Maan. Deze driehoek is een overbruggingsdriehoekpatroon. Het viertal conjuncte factoren overbrugt het vierkantaspect van Neptunus met Vulcanus. Wat voegt dit overbruggingsdriehoekpatroon toe aan de dominante leerdriehoek? Het kan geïnterpreteerd worden als een signaal van het begin van een nieuwe cyclus, waarbij een hint gegeven wordt hoe om te gaan met de spanning tussen de veelheid van versluierde en valse informatie en de wereldomvattende verspreiding ervan. Immers, de Zwarte Maan in Stier zegt ons de kardinale fout van het teken Stier te vermijden, ongegronde claims niet te accepteren, duidelijke onderbouwing van beweringen te eisen. Duidelijkheid in het tastbare, bewustwording van het waarheidsgehalte van informatie.